top of page

Naturligtvis följer vi den nya dataskyddsförordningen GDPR.

 

Vi månar om din integritet och hanterar dina uppgifter därefter. Vi delar exempelvis inte uppgifterna till tredje part. Vi som företag följer naturligtvis GDPR-lagen och vill berätta om hur vi hanterar dina uppgifter. Vill du veta mer kan du klicka på länken; (GDPR, läs mer på Datainspektionen)

Vi vill förtydliga hur vi hanterar dina uppgifter och varför vi har dina uppgifter.
När du gör en intresseanmälan till vårt hunddagis sparar vi de uppgifter du lämnar i syfte att kunna hålla kontakt med dig och kunna erbjuda din hund plats hos oss. Uppgifterna sparas 12 månader från det att vi fått dem. Vill du att vi sparar dina uppgifter längre så får du gärna göra en ny anmälan.

Om din hund blir en i flocken på vårt hunddagis upprättar vi ett även avtal där dina samt din hunds uppgifter sparas. Detta för att kunna följa lagkrav kring redovisning och djurskydd, till exempel för fakturering och kontaktpersoner om olycka eller sjukdom uppkommer.


Du kan när som helst begära att få veta vilka uppgifter vi har om dig, ändra samt även få  dessa raderade så länge det inte strider mot någon lag, exempelvis redovisningslagar och regler.

bottom of page